Spring naar inhoud

Privacy verklaring

Deze Privacy verklaring wordt gebruikt door holding Koninklijke Smilde BV, Smilde Bakery BV, Smilde Foods BV, Smilde Natura BV en alle hieraan verbonden merken, labels en rechtspersonen, hierna genoemd Smilde.

Via de websites van Smilde worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 december 2019.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen en andere acties waar u aan deelgenomen hebt, of wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek, of wanneer u zich hebt aangemeld als abonnee op onze (digitale) nieuwsbrief.

Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet of een computer e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (waaronder YouTube).

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mail adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld uw smartphone/laptop/tablet), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Uw surfgedrag op onze website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website (daar waar van toepassing) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;

Nieuwsbrief

Smilde stuurt periodieke nieuwsbrieven waar u zich vrijwillig op kunt abonneren, waarmee wij u informeren over onze producten en activiteiten. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee u zich direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven. We gebruiken het Amerikaanse bedrijf MAILCHIMP als onze e-mailmarketingsoftware. MAILCHIMP slaat interacties op om de inhoud van de nieuwsbrieven te personaliseren. MAILCHIMP kan deze informatie aan derden verschaffen indien MAILCHIMP hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt door MAILCHIMP overgebracht naar MAILCHIMP servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. MAILCHIMP is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken via hun Google Tag Manager tool hun Analytics-dienst om bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over het website gebruik. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website in de vorm van uw IP adres en bezochte pagina’s. Met deze statistieken krijgen we inzichten in het gebruik van de website en kunnen we eventuele problemen makkelijker oplossen. Zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

YouTube

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de YouTube-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u video’s te tonen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten aan het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden door Smilde bewaard voor onbepaalde tijd.

Verstrekking aan derden

Smilde zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen of indien dit wettelijk verplicht is, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. In geen geval worden persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen ten behoeve van commerciële activiteiten van diezelfde derde partijen.

Cookies 

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies.


Beveiliging persoonsgegevens

Smilde hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving in de Europese Economische Ruimte;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Koninklijke Smilde BV of worden onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee Koninklijke Smilde BV een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Verwerking van Persoonsgegevens dient te worden geregistreerd in een register;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

SSL-certificaat

Smilde maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer - Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze te allen tijde opvragen en/of wijzigen. U kunt hiertoe bij de Royal Smilde klantenservice terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Smilde van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Royal Smilde BV
De Kuinder 9
8444 DC Heerenveen

Postbus 200
8440 AE Heerenveen

Wanneer u in het kader van bovenstaande contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.

Royal Smilde BV – december 2019